Vill du anlita Peter för coaching eller rådgivning?

Peter erbjuder coaching och rådgivning för chefer, ledare och individer som vill utveckla sitt ledarskap och sin kommunikation. Oavsett om du behöver coaching i ditt arbete eller i ditt privatliv så har Peter kraftfulla coaching sessioner att erbjuda. 

Peter erbjuder även rådgivning vid förändringsprocesser i organisationer.

För individer & grupper i organisationer

Coaching och rådgivning inriktat på individer och grupper i organisationer är riktad till de som önskar stöd och hjälp när det kommer till att utveckla sin egen (eller sin grupps) förmåga att kommunicera (även icke-verbal kommunikation), samarbeta och leda. Vilka kommunikationsmönster har jag/vi, vad leder dessa till och vad kan jag/vi göra annorlunda? Här skräddarsyr Peter upplägg utifrån behov och önskemål och därefter skapas ett lämpligt upplägg. Vi börjar alltid med ett första möte för att ”stämma av” så att allt känns ok och för att ta reda på behov samt sätta mål med coachningen. Därefter skapas upplägg tillsammans med tydliga avstämningspunkter för att säkerställa att vi är på rätt väg och gör ”rätt” saker.
 
Rådgivning handlar om att kunna ta hjälp (avrop) när så väl önskas kring frågor om exempelvis förändringsprocesser och kommunikation. Behov och önskemålsstyrt.

För individer & par i privatlivet

Tillsammans med Madeleine Mofjärd så erbjuder Peter coaching & rådgivning riktat till privatpersoner och par som handlar om att stötta och hjälpa till att sortera utifrån behov och önskemål kring ämnena kommunikation, relationer och förändring. Intentionen är att hjälpa till att ge nya perspektiv och nya redskap för att skapa mer insikt om egna kommunikationsmönster och vad dessa leder till. Vad kan jag/vi göra annorlunda med hjälp av insikterna och redskapen? Upplägg skapas tillsammans utifrån ett första möte där vi tillsammans sätter mål utifrån behov och önskemål. 

Håll dig uppdaterad med senaste nytt, kommunikationstips och annat spännande!

(Genom att fylla i din mail godkänner du att Peter Nilsson skickar inspiration och nyheter till din mailadress.)

Translate »